با خاطرات صیاد (1)
... وقتی سال تهیه بودیم، فرمانده گروهانی داشتیم که افسر بسیار مرتب ومنظمی بود، نگاهش که می کردی نظم از سر و رویش می بارید. در اردوگاه اقدسیه و در روز اول ورود ما به اردوگاه، ما را جمع کرد وگفت: "دفترچه وقلمتان را در بیاورید و در صفحه اول دفترچه تان این جمله را یادداشت کنید: "ما تابع مقررات هستیم ونوکر شخصی کسی نیستیم" ما بعد که آمدیم توی یگان ها، فهمیدیم که این جمله چه معنایی داشته است.

البته این افسر که این حرف را زد نه که فقط شعار باشد، رفتارش هم همینگونه بود …

 

برای شنیدن فایل صوتی کامل خاطره اینجا کلیک کنید.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده