به مناسبت سالروز عملیات قادر
عملیات قادر یکی از عملیاتهای مستقل ارتش بود که به فرماندهی سرهنگ علی صیاد شیرازی در تاریخ 23 تیرماه 1364 به اجرا در آمد. این عملیات که به مدت 60 روز طول کشید در قالب عملیاتهای قادر 1، 2 و 3 انجام شد. هدف از این عملیات تسلط بر شهر «سیدکان» استان «اربیل» عراق و آزادسازی بلندیهای منطقه بود. یکی از یگانهایی که در عملیات قادر از اهمیت بسیاری برخوردار بود یگان مهندسی رزمی بود.

این یگان با احداث جاده در محورهای مختلف با شروع عملیات به مدت دو ماه توانست راه را برای رزمندگان اسلام هموار کند.یکی از برکاتی که از زمان دفاع مقدس برای آیندگان باقی مانده، فعالیت عمرانی در زمان جنگ با رژیم بعثی صورت گرفته است.در حال حاضر با استفاده از تجربیاتی که  از دوران دفاع مقدس در امر جاده سازی بدست آمده است، توانسته ایم یکی از کشورهای برتر در این زمینه باشیم. در دوران دفاع مقدس رزمندگان اسلام با امکانات محدود توانسته اند در سخت ترین شرایط جاده هایی در ارتفاعات احداث کنند و این امر مهم باعث شده است که همچنان بعد از گذشت سالها از دوران جنگ این فعالیت ادامه داشته باشد. عملیات قادریکی از عملیاتهایی است که در احداث جاده در محورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته، جدول زیر میزان جادهای احداث شده یگان مهندسی رزمی را نشان میدهد:

جاده های احداث شده در عملیات قادر جمعا به طول 236 کیلومتر به شرح زیر می باشد.

 

 

احداث جاده‌ها

الف- محور سمت راست منطقه

1- احداث جاده لولان به مکتب

2- احداث جاده لولان به گردشوان

3- احداث جاده گردشوان به مکتب

4- احداث جاده مکتب به سرسپندار

5- احداث جاده مکتب به خلیفان دراو

6- احداث جاده دراو به منطقه حمزه

7- شن‌ریزی و تسطیح جاده لولان به کلاشین

ب- محور سمت چپ منطقه

1- احداث و تعریض جاده کلاشین به گلارزرده

2- احداث جاده جدید کلاشین به گلارزرده

3- احداث جاده جدید در سه راه سیلوه به پیرانشهر

4- احداث جاده جدید گلارزرده به سرسگرد

5- احداث جاده جدید گلارزرده به سرهویز

6- احداث جاده جدید سرسگرد به زیر گوشینه

7- احداث جاده جدید حصاروست (جاده مارپیچی)

8- احداث جاده جدید محور گلارزرده به سرخیات

9- احداث جاده جدید گلارزرده به هارکوت

10- احداث جاده جدید هارکوت به حصاروست

11- احداث جاده جدید هارکوت به برده بوک

12- احداث جاده جدید هارکوت به چومان مصطفی

13- احداث جاده جدید جاده میله مرزی جدید گلارزرده

پ- محور بیمضرته به لولان

1- احداث جاده از لولان به بیمضرته

2- احداث جاده جدید بیمضرته به پد بالگرد

3- احداث جاده داخل پد سیلوه

4- احداث جاده پایگاه سماور

5- احداث جاده کارگازین به بیرکم

6- احداث جاده کلاشین به کارگازین

 

 

7 کیلومتر

10    //

6      //

14    //

12    //

4      //

 

26 کیلومتر

4     //

33    //

6      //

11    //

18    //

4      //

10    //

7      //

6      //

5      //

7      //

4      //

 

49 کیلومتر

7      //

4      //

3      //

9      //

7      //

 

 

گرداوردند: فرشاد نژادخیر

منبع:

کامیاب/ محمد ، عملیات قادر تیرماه تا آبان ماه 1364 منطقه عملیاتی شمالغرب، تهران: ایران سبز، 1392

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده