دوره آموزشی معارف جنگ در مراکز آموزشی تهران
آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره های آموزشی اردیبهشت ماه سال 1393 در مراکز آموزشی تهران به شرح زیر: 1. در مرکز آموزشی 01 شهدای وظیفه نزاجا، با حضور تعداد 2992 نفر از دانشجویان مشمول در مقاطع تحصیلی مختلف (فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد)؛ 2. درمرکزآموزشی وظیفه 02 شهید انشایی نزاجا واقع در پرندک، با حضور تعداد 1706 نفر از دانشجویان مشمول در مقاطع تحصیلی مختلف (فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد)؛ 3. هم چنین در مرکز آموزشی وظیفه شهید خضرایی نهاجا با حضور تعداد 1010 نفر از دانشجویان مشمول در مقاطع تحصیلی مختلف (فوق دیپلم، کارشناسی ، کارشناسی ارشد)؛ بر گزار گردید.

این آموزشها با هدف آشنایی نسل جوان با نقش ارتش ج.ا.ا در 8 سال دفاع مقدس با بکار گیری اساتیدی متشکل از فرماندهان عالی جنگ و پیشکسوتان و کسانی که خود در صحنه های نبرد حضور فعال داشته اند حول محورهای تاریخچه تشکیل هیئت معارف جنگ، وضعیت ارتش در آغاز تهاجم عراق، سیر جنگ در سال اول،دوم،سوم و چگونگی متوقف کردن دشمن و اجرای عملیات‌های محدود بر علیه متجاوز، آزاد سازی مناطق اشغالی و حملات آفندی وسیع و راهبردی عملیات مشترک ارتش و سپاه و نقش شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در ایجاد وحدت و هماهنگی بین نیروهای ارتش و سپاه و نیروهای بسیجی،و تعقیب و تنبیه متجاوز، اشاره به برخی از عملیات‌های موفق و نا موفق برون مرزی، قشرهای سیاسی اقتصادی و نظامی بر ایران و پذیرش قطع نامه 598 و بحث مربوط به عملیات مرصاد، نقش نیروی هوایی و دریایی و هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی در 8 سال دفاع مقدس برگزار می گردد.

در ادامه تعدادی از عکسهای تهیه شده از این کلاسها و همچنین نظر سنجی های به عمل آمده در خصوص آموزشهای اجرا شده جهت استفاده علاقمندان ارائه می گردد:

مراکز آموزشی تهران

مراکز آموزشی تهران

 

مراکز آموزشی تهران

مراکز آموزشی تهران

مراکز آموزشی تهران

مراکز آموزشی تهران

{mainvote}

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده