برگزاری همایش صیاد الگوی ماندگار
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه افسری امام علی(ع)، همایش امیر سپهبد صیاد شیرازی در ساعت 8 صبح مورخه 1393/3/27 در دانشگاه افسری امام علی (ع) با اهداف و محورهای ذیل برگزار می گردد: اهداف همایش: الف : بررسی ابعاد شخصیتی شهید صیاد شیرازی ب : ارائه الگوی شخصیتی و رفتاری مناسب برای دانشجویان دانشگاه پ : گردآوری و معرفی ابعاد شخصیتی امیر صیاد شیرازی به جامعه

محورهای همایش:

1- ولایت پذیری صیاد شیرازی

2- امیر صیاد و سلوک اخلاقی

3- امیر صیاد و منش فرماندهی

4- امیر صیاد و انس با قرآن

5- راز ماندگاری و الگو شدن شهید صیاد

6- تدبیر و دوراندیشی از ملزومات فرماندهی و تجلی آن در دوران مسئولیت امیر شهید صیاد شیرازی

7- نقش دانش نظامی در هشت سال دفاع مقدس از دیدگاه شهید صیاد شیرازی

8- شهید صیاد و وحدت نیروهای مسلح

9تحکیم خانواده از دیدگاه شهید صیاد

در این خصوص از کلیه اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و دانشجویان دعوت به عمل می آید.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده