اینجانب از دوردست
اینجانب از دور، دست و بازوی قدرتمند شما(رزمندگان) را که دست خداوند بالای آن است میبوسم و بر این بوسه افتخار میکنم. (امام خمینی (ره))

اینجانب از دور، دست و بازوی قدرتمند شما(رزمندگان) را که دست خداوند بالای آن است می‌بوسم و بر این بوسه افتخار می‌کنم. (امام خمینی (ره))

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده