اینجانب از دوردست
اینجانب از دور، دست و بازوی قدرتمند شما(رزمندگان) را که دست خداوند بالای آن است میبوسم و بر این بوسه افتخار میکنم. (امام خمینی - ره )

اینجانب از دور، دست و بازوی قدرتمند شما(رزمندگان) را که دست خداوند بالای آن است می‌بوسم و بر این بوسه افتخار می‌کنم. (امام خمینی – ره )

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده