اعزام ناوگروه ارتش ایران به سمت آمریکا
گروه دفاع و امنیت مشرق ناوشکن 'سبلان' که مورد تهاجم جنگندههای آمریکایی قرار گرفته بود هماکنون در قالب ناوگروه اعزامی ارتش ایران بهسوی اقیانوسی در حرکت است که محل سهمگینترین نبردهای دریایی جهان و جولانگاه نیروهای متخاصم با ایران بهویژه 'ناتو' بوده و گامنهادن در این پهنه، برای اهداف مأموریتهای دوربرد نداجا بسیار ارزشمند است.

بنا بر اعلام فرمانده نیروی دریایی ارتش در راستای گسترش حضور دریایی کشورمان در آبهای آزاد، ناو گروه بیست و نهم نیروی به اقیانوس اطلس فرستاده شد.

نیروی دریایی در هر کشوری که از مرزهای آبی گسترده ای برخوردار است، اهمیت فراوانی دارد. دسترسی به دریاهای آزاد برای کشورها یک امکان بسیار ارزشمند است که با توجه به اختصاص 90 درصد تجارت و مبادله کالا در دنیا به راه های دریایی، پایه ای برای رشد و توسعه آن کشور تلقی می‌شود.http://www.mashreghnews.ir/fa/news/278954

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده