حادثهاى که در روز نوزدهم بهمن سال 57
حادثهاى که در روز نوزدهم بهمن سال 57 اتّفاق افتاد، نه فقط افتخارى براى نیروى هوایى و ارتش بود، بلکه ملت ایران و انقلاب و امام را سرافراز کرد.–مقام معظم رهبری
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده