عملیات آفندی رمضان (طرح عملیاتی کربلا4)
images/78-ramazan.jpg مطابق طرح ریزی قرارگاه کربلا در جبهة ایران، طرح عملیاتی کربلا 4 که به علت اجرا در ماه رمضان «عملیات رمضان» نام گرفت، در منطقة غرب جادة اهواز و شمال کانال ماهیگیری و شمال شرق بصره عراق اجراء گردید. آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس که مطابق طرح عملیاتی کربلا 3 انجام گرفت، تحلیل گران غربی را وادار نمود تا از ایران بعنوان خطر عمدة منطقه یاد نموده و دولتهای غربی بطور جدی خواهان خاتمة جنگ شوند.


       مسئله احتمال نفوذ ایران به خاک عراق بحث های زیادی را ایجاد کرده و اقدامات فراوانی را موجب گردید. در این راستا رژیم صهیونیستی اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد تا با استفاده از سیاست ضد صهیونیستی ایران، نیروهای ایرانی را متوجه لبنان نماید که بیان استراتژی «راه قدس از کربلا می گذرد» از طرف امام خمینی (ره) این ترفند را با شکست روبرو ساخت و همچنین عمده ترین دلیل اصرار دول غربی برای خاتمه جنگ، جلوگیری از حملة آفندی ایران به داخل عراق و حفظ توازن قدرت در منطقه بوده است تا از اینکه ایران به یک قدرت برتر تبدیل شود ممانعت بعمل آوردند.
کشورهای عربی، در این چهارچوب و با حمایت دول غربی، عراق را به روشهای زیر مورد حمایت قرار دادند:
–   اعزام پرسنل نظامی (نیروی انسانی(
–  رسال تجهیزات نظامی
–    خرید تجهیزات نظامی برای عراق
–   اجازه عبور تجهیزات نظامی به مقصد عراق
–  کمک های فکری در طراحی عملیاتهای نظامی و دفاع سرزمینی عراق با برخورداری از این حمایت در منطقه عملیات رمضان اقدامات بسیار گسترده ای را شامل احداث مواضع، موانع، پمپاژ آب به داخل کانال ماهیگیری، توسعه منطقه آبگرفتگی و استقرار رده های پدافندی در عمق انجام داد.
عملیات رمضان در تاریخ 22/4/1361 در چهار محور و 5 مرحله با رمز یا صاحب الزمان (عج) به اجرا درآمد.
به دلیل عدم آگاهی نیروهای خودی از عمق موانع دشمن و چگونگی پدافند جدید عراقی ها در این منطقه علیرغم پیشروی بسیار خوب اولیه، اهداف تصرفی غیر از منطقه ای در پاسگاه زید تثبیت نگردید.
آنچه تاکنون در دلایل عدم موفقیت عملیات رمضان کمتر به آن اشاره شده است این نکته می باشد که عملیات رمضان اولین هجوم سراسری و گسترده ایران جهت نفوذ به خاک عراق است. یگانها و نیروهای خودی شرکت کننده در این عملیات بیشتر از 1500 گردان از ارتش و سپاه بود که با آمادگی کامل و تجربة خوب و روحیة عالی آمادة نبرد بودند ولی تقویت حس ناسیونالیستی در سربازان عراقی بویژه ترغیب حس قومیت و نژاد عربی موجب گردید تا ضمن استفاده از امکانات و شیوه های جدیدتری در دفاع، مقاومت بیشتری از خود نشان داده و نیروهای خودی را زمین گیر کنند.
زنده یاد شهید سپهبد علی صیاد شیرازی علت روانی عدم موفقیت این عملیات را احساس غرور از موفقیت در عملیاتهای گذشته معرفی کرده است.
امیر سرلشکر شهید حسین فرجادی در این ایام در منطقه شلمچه به شهادت رسید.
نتیجه:
–   آزادسازی حدود 250 کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامی و تصرف 80 کیلومتر از خاک عراق
–    انهدام تیپ های 96، 12، 42 زرهی و تیپ 88 مکانیزه و تیپ 55 مختلط.
–    حدود 10000 کشته و زخمی و 1315 اسیر تلفات نیروی انسانی عراق بود.
–    انهدام 650 دستگاه تانک و نفربر، 150 دستگاه انواع خودرو،سرنگونی 14 هواپیما و 2 فروند بالگرد از ضایعات عراقی ها است.
 – تعداد 100 دستگاه تانک و نفربر، مقادیر زیادی جنگ افزار و مهمات و تجهیزات به غنیمت نیروهای ایرانی درآمد.

منبع : کتاب اطلس نبردهای ماندگار  نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی(سازمان ایثارگران ارتش)

  

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده