چگونه نیرویزمینی، نیرویزمینیِ قهرمان شد؟
بر حسب استانداردهای رزمی وقتی آمادگی رزمی یگانی 70-60درصد باشد آن یگان فاقد آمادگی عملیاتی حتی برای عملیات پدافندی محسوب میشود در حالی که یگانهای نیروی زمینی با استعدادی کمتر از 50درصد در مقابل ارتش مجهز عراق پایداری کرده و موفق شدند ماشین جنگی قدرتمند عراق را متوقف کنند. ادامه مطلب را در همشهری آنلاین مطالعه فرمایید.

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده