سندی از ساواک درباره ی یک افسر انقلابی
images/asnad.JPGسندی از ساواک درباره ی یک افسر انقلابی (به نقل از خبرگزاری فارس 89/11/21) این افسر از حکومت اسلامی صحبت کرده! کلاسه 28363 گزارش نموده است که: افسر نامبرده چندین مرتبه از حکومت اسلامی صحبت کرده و شدیداً از عقاید خود طرفداری میکند و هنگام صحبت نیز بسیار جدی است. به گزارش سرویس حماسه و مقاومت فارس ، آن چه خواهید خواند گزارشی از سازمان اطّلاعات و امنیت کشور است که درباره ی یک سروان ارتش داده شده است. سروانی که دوسال پس از صدور این سند ، به فرماندهی نیروی زمینی ارتش رسید.تاریخ تنظیم این سند دی ماه سال 1357 می باشد:


موضوع: کنترل اعمال و رفتار سروان علی صیّاد شیرازی
منبع 4422 گزارش نموده است که: رفتار نامبرده با گذشته فرق کرده و بدین ترتیب که بیشتر تمایل به انزوا و گوشه‌گیری از دیگران دارد و اظهاراتش غیر عادی بوده و آثار حکومت نظامی و طرز رفتار دولت با مردم از صحبت هایش مشهود است و در بحث کوتاهی که سر صف پیش آمد اظهار داشت که علمای اسلام وظیفه دارند در مقابل هر ستمی سکوت نکنند و وظایفی دارند که ما از آن آگاه نیستیم، روزی که تیمسار سپهبد نجیمی برای پرسنل سخنرانی کرد در بحثی که پیش آمد افسر نامبرده اظهار داشت از اینکه امروز خود را دراین اجتماع می‌بینیم سخت متأسّف هستم و ننگ دارم.
2ـ‌منبع 4268 گزارش نموده است که:
الف ـ نامبرده ی فوق فردی است مؤمن و معتقد، در کارهای مربوطه نهایت دقّت وسعی را به کار می‌برد و با علاقه‌مندی انجام می‌دهد لکن برابر اظهار دیگران در شرایط فعلی جزو کسانی است که علیه مقامات صحبت می‌کند و طرفدار برنامه ی انقلاب مردم است ولی خود من چیزی از او نشنیده‌ام.
ب ـ چند روز پیش که لایحه ی لغو قانون خدمات اجتماعی زنان به مجلس داده شد از ورزش صبحگاهی به طرف ستاد می‌رفتیم و من اظهار داشتم سپاه دانش برای کشاورزان خیلی خوب بود و آنها را با سواد کرد ولی ایشان در جواب اظهار داشتند طرح‌های بهتر از آن هم هست که ظرف یک سال همه را درست کند.
3ـ کلاسه 28363 گزارش نموده است که: افسر نامبرده چندین مرتبه از حکومت اسلامی صحبت کرده و شدیداً از عقاید خود طرفداری می‌کند و هنگام صحبت نیز بسیار جدّی است.
4ـ نامبرده از مورخه 29/9/57به مدت 4 روز در خارج از پادگان تحت کنترل تیم 101 بوده که مورد مشکوکی از وی مشاهده نشده است.
5ـ با عرض مراتب بالا استدعا می‌شود مقرر فرمائید اوامر عالیه را ابلاغ فرمایند.

 

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده