حمایت های تسلیحاتی شرق و غرب از عراق در دوران دفاع مقدّس
سرتیپ دوم کامبیز زندی در طی سالهای جنگ حمایت های تسلیحاتی بسیاری توسط قدرت های شرقی و غربی از دولت عراق صورت گرفت. این مطلب بر اساس آمارهای معتبر و مورد وثوق به تحلیل انواع حمایت های تسلیحاتی انجام شده در طی سالهای دفاع مقدّس از رژیم بعث عراق مبادرت می ورزد. داده های اولیه این از طریق ترجمه و تحلیل داده های آماری مربوط به فروش جنگ افزار به عراق طی سالهای 1970 تا 1990 برگرفته از کتاب سوداگری مرگ نوشته آر.تیرمن استخراج گردیده است...

نخستین نمودار به صدور تکنولوژی پیشرفته به عراق در سال‌های 1989-1984 به نسبت کل صادرات (میلیون دلار آمریکا) مربوط است و نشانگر سهم چشمگیر صادرات تسلیحات در آن سالها و در آن دوره می باشد. لازم به ذکر است که صدور تکنولوژی پیشرفته شامل ساخت توپ، موشک،تانک، هواپیما، تفنگ، مهمات پیشرفته، سلاح‌های شیمیائی و میکروبی و اتمی می‌باشد.

نمودار بعدی به صدور تکنولوژی به عراق برحسب نوع و سال پرداخته است و مقایسه ای است از مبالغ اختصاص یافته از سوی دولت عراق برای انواع گروه های تکنولوژی نظامی از 1984 تا 1989.

دسته‌بندی کالاها از دیدگاه OECD:

5. مواد شیمیائی  و مواد مربوط به آن (کود شیمیائی، آفت‌کش‌ها)

6. کالاهای ساخته شده (آهن، فولاد،مواد معدنی غیر فلزی، فلزات غیر آهن)

7. ماشین و وسایل حمل و نقل (فلزکاری، ارتباطات راه دور، دستگاه‌های الکتریکی و قطعات الکتریکی، کامیون)

8. اقلام متفرّقه ی صنعتی (و ابزارهای علمی)

8. ابزارهای کنترلی

نمودار شماره 3 نیز در ادامه ی مطالب نمودار قبلی به سهم هریک از گروه های تکنولوژی در مناسبات مالی کشورهای عمده ی صادرکننده ی تسهیلات به عراق مربوط می باشد.

جهت بررسی های بیشتر و دسترسی به اطّلاعات تفصیلی مربوط به موضوع این مطلب، داده های کامل مربوط به فروش جنگ افزار به عراق طی سالهای 1970 تا 1990 در ذیل قرار گرفته است.

منبع : کتاب سوداگری مرگ- ناگفته‌های جنگ عراق با ایران- نوشته کنت آر.تیرمن- ترجمه احمد تدین

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده