پای صحبتهای امیر سرلشکر حسین حسنی سعدی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح

گفت وگو: علی سجادی انصاری و محمدرضا بیرنگ(بخش اول) اشاره: نام امیر سرلشکر حسین حسنی سعدی، نه فقط برای مردان...

برگزاری چهل و دومین دور? آموزشهای معارف جنگ منطق? جنوب شرق

احمد سعیدی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: امروز ما پرچمداران بعد از شهدا هستیم و باید در...

وا کاوی نقش دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) در دفاع مقدس

نوشته سرهنگ جانباز بازنشسته نورعلی مشایخی "پیراهن سربازی زره ای آهنین است که دست فداکاری و ملیت آن را بر...

برگزاری دور? آموزشی معارف جنگ در دانشگاه شهید ستاری

به گفته امیر مبارکی مدیر آموزشهای معارف جنگ در دانشگاههای آجا دوازدهمین دورۀ آموزش معارف جنگ از روز چهارشنبه 92/9/27...

اجرا دوره های آموزشی معارف جنگ در مراکز آموزشی امام رضا(ع)بیرجند،پدافند هوائی سمنان، سیرجان، حسن رود ، 05کرمان

طبق گزارش امیر سرتیپ دوم آرام مدیر آموزش مراکز آموزشی هیئت معارف جنگ که بر اساس گزارشات واصله از مراکز...

چشمان آتش

سرهنگ امیرحسین گلشاهی شب بود. در آتشبار توپخانه، به اتفاق دو نفر دیگر از برادران همکار، مشغول صرف شام بودیم....

حضور دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) در جبهه ها و نقش ارتش در سالهای اول جنگ

پای صحبتهای امیر سرلشکر حسین حسنی سعدی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح(بخش دوم) گفت وگو: علی سجادی انصاری...