دور? آموزشی معارف جنگ در مراکز آموزشی ارتش ج ا.ا
بیست و نهمین دوره آموزشی معارف جنگ در مرکز آموزشی 02 پرندک (شهید انشایی) با شرکت تعداد 1808 نفر از دانشجویان مشمول با تحصیلات مختلف( فوق دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ) تحت آموزش قرار گرفتند. بر اساس گزارش امیر آرام مدیر آموزش معارف جنگ در مراکز آموزشی، این آموزشها که با هدف آشنایی کلی نسل جوان با معارف دفاع مقدس جنگ، به ویژه نقش ارتش ج.ا.ا در 8 سال دفاع مقدس ارائه می گردد، با بکار گیری تعداد 17 نفراستاد از بین فرماندهان عالی جنگ و پیشکسوتان عرصة دفاع مقدس به ویژه کسانی که خود در صحنه های نبرد حضور فعال داشته اند، در8 روز و 58 ساعت نفر ارائه گردید.

محورهای آموزش ارائه شده عبارتند از:
1.    تاریخچه تشکیل هیئت معارف جنگ،ضرورت آگاهی نسل جوان به خصوص مشمولین وظیفه با دفاع مقدس و قدرت دفاعی ایران بعد از پیروزی انقلاب.
2.    وضعیت ارتش در آغاز تهاجم عراق،کاهش توان دفاعی ایران،اشاره ای به جغرافیای کشور عراق،علل و اهداف حمله عراق به ایران،سیر جنگ در سال اول با بیان چگونگی متوقف کردن و تثبیت دشمن،اجرای عملیات های محدود بر علیه متجاوز.
3.    سیر جنگ در سال دوم آمادگی ارتش برای انجام عملیات آفندی وسیع،نقش ارتش در آموزش نیروهای بسیجی و ارتقای سطح دانش نظامی نیروهای مردمی از طریق واگذاری بخشی از پادگانها و امکانات به سپاه،طراحی و اجرای عملیات های مشترک ارتش وسپاه و نقش شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در ایجاد وحدت و هماهنگی بین نیروهای ارتش و سپاه و نیروهای بسیجی،آزادسازی بخش وسیعی از مناطق اشغالی از لوث وجود دشمن بعثی.
4.    جنگ از سال سوم تا پایان با بیان مراحل تعقیب و تنبیه متجاوز، اشاره به برخی از عملیات‌های موفق و نا موفق برون مرزی، فشارهای سیاسی اقتصادی و نظامی بر ایران ، پذیرش قطع نامه 598 و مباحث مربوط به آن، عملیات مرصاد،
5.    نقش نیروی هوایی و دریایی و هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی در 8 سال دفاع مقدس،
6.    جلسه پرسش و پاسخ که به عنوان جلسه جمع بندی و پایانی دوره با حضور تعدادی از اساتید دوره برگزار می گردد.
7.    ضمناً نمودار تعداد دانشجویان آموزش دیده در هر مرکز بر اساس مقاطع تحصیلی وتعداد اساتید به کار گرفته شده بر حسب ساعت نفر به تفکیک هر نیرو به شرح  زیر می‌باشد.

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده