انتشار ??? عنوان کتاب توسط هیئت معارف جنگ شهید صیاد
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی چهارمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس: هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی ارتش تاکنون ۱۰۵ عنوان کتاب در حوزه های مختلف مرتبط با دفاع مقدس، منتشر کرده است. سرهنگ جنتی مسئول غرفه انتشارات هیات معارف جنگ شهید صیاد شیرازی ارتش، با اشاره به این مطلب گفت: هیات معارف در سال ۷۳ توسط شهید صیاد شیرازی برای دانشجویان افسری امام علی (ع) تشکیل شد تا با بازخوانی عملیات ها برای دانشجویان و انتشار این مطالب مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس در میان نسل جدید نهادینه شود.

 وی با اشاره به این که بعد از شهادت صیاد شیرازی در سال ۷۸، امیر سرتیپ آراسته مسئولیت هیات را بر عهده گرفتند، افزود: امیر سرتیپ آراسته نیز با ادامه راه شهید صیاد، آن را در سایر مراکز آموزشی از جمله مراکز آموزشی سربازان گسترش دادند به نحوی که تا کنون ۱۳۰ هزار نفر از نوجوانان وظیفه تحت این آموزش ها قرار گرفته اند.

مسئول غرفه انتشارات هیات معارف جنگ شهید صیاد شیرازی خاطرنشان کرد:

کتاب های «یادداشت های ویژه شهید صیاد  شیرازی» جمع آوری شده توسط حسام هاشمی در ۵۰۰۰ نسخه، «خاطرات سربازی ام» که حاوی خاطرات سرباز وظیفه فرضلی محمدزاده از سال های سربازی خود در سال های۶۰ تا ۶۲ با ۲۰۰۰ نسخه ، در قطع یالتویی است و «شرحی بر زندگی سرتیپ ۲ مرتضی بایندریان» از فرماندهان آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش به قلم شعاع الدین فلاح زاده در ۲۰۰۰ نسخه نیز از جمله آثار منتشر شده جدید در سال جاری است.

منببع:  Defaafair.ir

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده