همایش هم اندیشی اساتید دوره های آموزشی معارف جنگ
همایش اساتید دوره های آموزشی معارف جنگ با حضور 40 نفر از اساتید هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی و مسئولین این هیئت روز یکشنبه92/7/27 در سالن جلسات هیئت معارف جنگ برگزار گردید. بنا به گفته امیر آرام مدیر آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی ارتش هدف از این همایش هم اندیشی و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر بین اساتید در ارائه هرچه بهتر و غنی تر آموزشهای مورد نظر بود.

در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ابتدا فیلم کوتاه مستند تهیه شده توسط هیئت معارف، در خصوص میزان تأثیر گذاری آموزشهای معارف جنگ بر وظیفه های تحت آموزش نمایش داده شد که مورد استقبال اساتید قرار گرفت. سپس امیر حسینی معاون هماهنگ کننده هیئت معارف، گزارشی در خصوص دوره های آموزشی بر گزار شده و عملکرد آموزشی معارف جنگ در چهار سال گذشته به حاضرین ارائه نمودند. بر اساس این گزارش در طول چهار سال گذشته تعداد بیش از 130،000 نفر از وظیفه های وارد شده به نیروهای مختلف ارتش ج.ا.ا با همکاری یگانهای مربوطه دوره های آموزشی معارف جنگ را طی نموده اند.
در ادامۀ همایش امیر سرتیپ آراسته رئیس هیئت معارف جنگ شهید صیاد در خصوص آموزش وظیفه ها اظهار داشت: من در ابتدای شروع آموزشها و جهت اخذ مجوز در یک نماز ظهر به خدمت فرماندهی معظم کل قوا شرفیاب شدم و عرض کردم میخواهیم برای جوانانی که برای گذرانیدن خدمت سربازی به ارتش وارد می شوند بگوئیم که ارتش در دفاع مقدس چه کرده است، حضرت آقا فرمودند کار بسیار خوبی است این کار را انجام دهید و در تکمیل فرمایشاتشان فرمودند آقای آراسته شما خیلی مطالب تخصصی برای اینها مطرح نکنید(آن مقدار ضروری و مورد نیاز را تبیین کنید)، خودتان گفتید که دوره های آموزشی دیگری دارند این مسائل را آنجا آموزش می یبینند شما سعی کنید روحیۀ حماسی و معنوی جنگ و دفاع مقدس به اینها منتقل شود.
ایشان در ادامه به نقل دو خاطره پرداخته و اظهار داشتند: با استاد بختیاری رفتیم دیدن عزیزمان شهید علی یاری که در همین بیمارستان دارآباد بستری بودند، فکر کنم یکی دو روز مانده بود به شهادت برسند، ما هم که نمی دانستیم ایشان می روند، امیدمان این بود که بهبود پیدا کنند. آقای ولیجانی هم از هیئت معارف جنگ مثل پروانه دور ایشان می گشتند و پرستاری می کردند. ما رفتیم عیادتشان، دیگه پوست و استخوانی شده بودند. حالا من شاگردش بودم ایشان فرمانده من بودند، استاد من بودند. به دلیل مسئولیتی که ما داریم، تلاش کردند که روی تخت نیم خیز بشوند، اجازه ندادم و دستشان را گرفتم و بوسیدم و آخر سر که می خواستیم خداحافظی کنیم به عرضشان رساندم: من توی ارتش نیستم بیرون از ارتشم ولی عزیزان ارتش به من عنایت دارند، اگر شما خواسته ای دارید، کاری هست که من باید به مسئولین ارتش بگویم که انجام بدهند به من بفرمایید، امیر علی یاری رو به من کردند و گفتند: من خواسته ای ندارم، فقط شرمنده ام که چهل سال در ارتش خدمت کردم و از آن طریق روزی گرفتم، دوست داشتم هنوز هم می توانستم روی پای خودم بایستم و بهره ای بدهم، تجربیاتم را منتقل کنم ولی شما می بینید که من دیگر تکان هم نمی توانم بخورم  ولذا از اینکه نمی توانم باز خدمت کنم شرمنده ام.
خوب دو روز بعدش هم به شهادت رسیدند، من همان روز نماز ظهر را رفتم محضر حضرت آقا  و خبر شهادت ایشان را دادم. خدمت حضرت آقا عرض کردم: شما آقای علیاری را می شناسید؟ حضرت آقا فرمودند : یعقوب علیاری؟ ( یعنی اسم کوچکشان را گفتند)، گفتم: بله فرمودند: بله می شناسم. عرض کردم به رحمت خدا رفتند و جریان  را برای آقا تعریف کردم، گفتم که رفتم عیادت ایشان و ایشان با چنین کلامی به من پاسخ دادند.
آقا متأثر شدند. بعد به من فرمودند: "آقای آراسته، در معارف جنگ اگر فقط همین غیرت این پیشکسوتان به نسل جوان منتقل شود کافی است".
 خاطرۀ دیگری را هم بگویم تا اهمیت رسالتی که شما عزیزان در مراکز آموزشی دارید بیشتر روشن شود. شما خودتان سرگرم کار هستید و متوجه نمی شوید که کارتان چقدر اثرگذار است.
در اردوگاه، امیر دژکام قرار بود به عنوان فرماندۀ قرارگاه عملیات محرم را توضیح بدهند. امیر سرتیپ اسدالله حیدری که الان رئیس کانون بازنشستگان هستند قرار بود به عنوان معاون تیپ تشکر84 صحبت بکنند. همینطور امیر رزمی به عنوان یکی از فرماندهان تیپ لشکر 21. قرار شد وقت تقسیم بشود. من در کناری نشستم. چون مسئولیتی نداشتم  و به عنوان پادوی معارف در گوشه ای ایستادم. امیر دژکام (وقت را تقسیم کردند و) به امیر رزمی گفتند: اینقدر زمان شما. شما بین پرسنل تقسیم کنید. او هم به سرتیپ 2  نامی ( وزیر سابق مخابرات که آن موقع رئیس سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح بود) گفت: سروان نامی اینقدر وقت تو، اینقدر وقت آن گردان و به امیر حیدری هم گفت: اینقدر هم وقت شما. امیر رزمی دستش را بالا برد. (امیر رزمی را غالباً می شناسید. الان دیگر دستش هم می لرزد، حدود 80 سال سن دارند. ما ایشان را هم سا لجاری بردیم اردوگاه و از حضورشان بهره مند شدیم.) ایشان دستشان را آوردند بالا و به امیر دژکام گفت: فرمانده قرارگاه، من اعتراض دارم. به یگان من ظلم شده. حالا امیر  دژکام چند سال است باز نشسته هستند، امیر رزمی هم بازنشسته و در خانه اش است. امیر نامی هم سرتیپ 2 و  رئیس سازمان جغرافیایی بود.گفت به یگان من ظلم شده، سروان نامی وقتش کم است! اصلا نگفت سرتیپ 2 نامی. گفت: سروان نامی این عملیات را انجام داده، شما به او 5 دقیقه وقت می دهید، این نمی شود، این ظلم است. به تیپ من ظلم شده است! به لشکر 21 ظلم شده است! تا این صحبت را کرد امیر سرتیپ حیدری (رئیس کانون بازنشستگان)دستش را بالا برد و گفت: اصلاً این طور نیست. شما امیر دژکام، برای لشکر 84 وقت کافی نگذاشته اید. حق لشکر 84 ضایع شده است!
ما که کناری نشسته بودیم، نگاه کردیم دیدیم که اینها انگار رفته اند تو قالب آن موقعشان. اینها از خاطرشان رفته که این الان 20 سال است که بازنشسته شده و آن یکی 15 سال است که بازنشسته شده. این اصلاً شغلش چیز دیگری است. اصلاً نامی سروان نیست!
این اعتراض ها را کردند. امیر دژکام محاسبه ای کردند و بعد گفتند: دستور همان است که داده شد. آقای امیر حیدری گفت: بسیار خوب و نشست. رزمی هم گفت: بسیار خوب! اطاعت می شه. من نظر خودم را دادم ، نشستند و کار انجام شد. من همانجا بلند شدم و برای دانشجویان صحبتی کردم راجع به همین مسئله و اینها هم جدی بودند.
من باز در یک نمازی رفتم حضور حضرت آقا و خدمتشان عرض کردم: حضرت آقا من یک چیز شیرین و گوارائی را دیدم که می خواهم برای شما بگویم. فرمودند: بگو آقای آراسته! همینطور هم آقا ایستاده بودند، بعد از نماز بود. گفتم من یک همچین حادثه ای دیده ام و آنجا هم خوشحال شدم و هم خنده ام گرفت و هم دیدم چقدر حادثه عمیق و آموزنده است، و همانجا برای دانشجویان هم مطرح کردم.
آقا فرمودند: این همیّت یگانی ( این اصطلاح ما نظامی هاست "همیّت یگانی" )ولی من از زبان آقا شنیدم. "این همیّت و احساس مسئولیت خیلی ارزشمند است. این خیلی خوب است، برای دانشجوها بگویید، ارزش اینکه یک نفر رفته است بیرون ولی هنوز مسئولیت یگانی حس می کند، این خیلی خوب است."
گفتم: حضرت آقا ما بیرون هم که می رویم بعد از 20 سال در خیابان راه برویم، هرکس ببیند می تواند بگوید این نظامی است، این ارتشی است، ما اصلاً از ارتش جدا نمی شویم، لباس شخصی هم که بپشویم، سال ها هم از ارتش دور باشیم … این خاصیت را داریم.
عزیزان این خاصیت ارزشمند است، تلاش کنید این خاصیت به نسل جوان، به این دانشجویان دانشگاه افسریتان منتقل شود.
حضرت آقا در دیدار جمعی از هنرمندان و نویسندگان می فرمایند: "دفاع مقدس مظهر حماسه است، دفاع مقدس مظهر معنویت و دینداری است، دفاع مقدس مظهر آرمانخواهی است، دفاع مقدس مظهر ایثار و از خود گذشتگی است، دفاع مقدس مظهر ایستادگی و مقاومت است، دفاع مقدس مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز مقدس و خود نیز جهاد است."
هدف معارف جنگ در آموزشهای مراکز آموزشی هم انتقال همین موارد به نسل جوان است. این کاری است که شما انجام میدهید و از دست کس دیگری بر نمی آید.
در این آموزشها هم ایثار، ایستادگی، حماسه و هم حکمت و تدبیر جنگ را به اینها منتقل کنید. ما میخواهیم به اینها بگوئیم جنگیدن علم است، جنگ علم دارد. ضروری است که مواردی همچون ایمان مذهبی، روحیه رزمی و میهن دوستی، عشق به انقلاب، عشق به اسلام، ایثار و حماسه در کلامتان موج بزند.
موضوع دیگر اینکه یک ویژگی و حساسیتی در مراکز آموزشی هست که در دانشگاههای ما نیست، و آن اینکه دانشگاههای افسری در دست ما هستند و در دوره های طولی طول خدمت می توانیم نقایص و کمبود ها را بر طرف و تکمیل کنیم، اما در خصوص دوره های آموزشی مراکز آموزشی وظیفه، این ها بیرون میروند ودر بازار کار جامعه منتشر می شوند، بیرون میروند و وزیر و وکیل و مسئول می شوند و ما دیگر دسترسی به ایشان نداریم، اگرنقایصی در آموزشها باشد می ماند و امکان برطرف کردن آنها نیست، پس باید خیلی دقت کرد.
روزی امیر پور دستان مطلب جالبی گفتند که به دل من نشست. ایشان فرمودند فرماندهان و مسئولین  قابل جایگزینی اند اماپیشکسوتان قابل جایگزینی نیستند، این مطلب درستی است. ارتش میتواند فرمانده تربیت کند اما نمی تواند پیشکسوت بسازد، انشاءالله که جنگی پیش نیاید، اما جنگی باید حادث شود تا امثال شما در آن جنگ آبدیده شوند و تجربه بیاندوزند. لذا کاری که شما میکنید بی مانند است، فرماندهان نمی توانند کار شما را انجام دهند.
امیر آراسته در ادامه بیش از 15 توصیه به اساتید ارائه نمودند و از جمله اظهار داشتند: از شما اساتید بزرگوار می خواهم که حتماً منشور آموزشی تهیه شده را به دقت مطالعه کنید، چون حدود 6 ماه وقت برای تهیه آن صرف شده است. قالب کلاسهایتان در چارچوب این منشور آموزشی باشد، تا هم ان قلتی در آموزش شما پیش نیاید و هم مدیریت زمان و مستند بودن مطالب رعایت شود. نظرات دانشجویان را جمع آوری کردیم، محاسن آنها را کنار گذاشتیم و گزیده ای از معایب و نواقص را جمع آوری کردیم، اینها را مطالعه کنیم و هر کسی در حیطه وظایف و مسئولیت خودش سعی کند معایب را بر طرف کند.
ایشان همچنین تأکید کردند که در کلاسها ضمن تبیین دقیق نقش ارتش، مواظب باشید هیچ سازمان دیگری تضعیف و تحقیر نشود و تاریخ هم تحریف نشود ، امیر آراسته با اشاره به حضور صادقانه مردم در جنگ که در شکل و سازمان بسیج بود اظهار داشتند هرچه قدر از ایثار و حماسه های بسیج بگوئید جا دارد و ذکر تلاش شجاعانه برادران همرزم سپاهی نیز فراموش نشود.
در ادامه امیر هاشمی جانشین هیئت معارف جنگ نیز خطاب به اساتید اظهار داشتند که ارتباط خود را با هیئت معارف قطع نکنید و منتظر نباشید تا شما را دعوت کنیم، هیئت معارف مال همه است. همچنین انتظار دارم که همه دوستان برای درسشان طرح درس تهیه نمایند، البته قبول دارم که به لحاظ حضور8،7 ساله شما در جنگ و اشراف به موضوع برای یک جلسه درس حتی برای جلسات متعدد هم شاید نیازی به طرح درس نداشته باشید، لیکن طرح درس کمک می کند تا تدریس به صورت هدفمند و در چارچوب محدودۀ زمانی و موضوع انجام شود، در غیر اینصورت استاد دچار پراکنده گوئی شده و از اصل مطلب باز می ماند
در ادامۀ جلسه اساتید به تبادل نظر در موضوعات مطرح شده پرداخته و نظرات خود را به بحث گذاشتند. در پایان جلسه با دادن بسته فرهنگی شامل کتب تازه انتشار یافته از سوی هیئت معارف از ازاساتید تقدیر به عمل آمد و چند عکس دسته جمعی به عنوان یادبود این همایش نیز گرفته شد.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده