دوره های آموزشی معارف جنگ
اولین دوره آموزشی در سال 1392در مراکز آموزشی وظیفه آجا جمعا تعداد 5818 نفر از دانشجویان مشمول در مقاطع تحصیلی مختلف ( فوق دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ) و تعداد 849 نفر دانش آموز پایور تحت آموزش های هیئت معارف جنگ که با هدف آشنایی کلی نسل جوان با نقش ارتش ج.ا.ا در 8 سال دفاع مقدس ارائه گردید قرار گرفتند.

این آموزشها با بکار گیری تعداد 62 نفر اساتید، متشکل از فر ماندهان عالی جنگ و پیشکسوتان و کسانی که خود در صحنه های نبرد حضور فعال داشته اند با طی321 ساعت نفر آموزش ارائه گردید. محورهای آموزش عبازتند از: تاریخچه تشکیل هیئت معارف جنگ، وضعیت ارتش در آغاز تهاجم عراق، سیر جنگ در سال اول با بیان چگونگی متوقف کردن دشمن و اجرای عملیات‌های محدود بر علیه متجاوز، سیر جنگ در سال دوم با آزاد سازی مناطق اشغالی و حملات آفندی وسیع و راهبردی، عملیات مشترک ارتش و سپاه و نقش شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در ایجاد وحدت و هماهنگی بین نیروهای ارتش و سپاه و نیروهای بسیجی، سیر جنگ از سال سوم تا پایان با تعقیب و تنبیه متجاوز، اشاره به برخی از عملیات‌های موفق و نا موفق برون مرزی، فشارهای سیاسی اقتصادی و نظامی بر ایران و پذیرش قطع نامه 598 و بحث مربوط به آن، عملیات مرصاد، نقش نیروی هوایی و دریایی و هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی در 8 سال دفاع مقدس.  نمودار تعداد دانشجویان آموزش دیده به تفکیک هر مرکز به انضمام نمودار ترکیب دانشجویان دوره دیده بر اساس مقاطع تحصیلی وتعداد اساتید به کار گرفته شده بر حسب ساعت نفر به تفکیک هر نیرو به شرح  می‌باشد. 

ضمناً تعدادی از عکس های تهیه شده از کلاسها جهت بهره‌برداری علاقمندان ارائه می شود

نمودار تعداد دانشجویان آموزش دیده به تفکیک هر مرکز در اردیبهشت 92

 

نمودار تعداد دانشجویان دوره دیده براساس مقاطع تحصیلی مختلف در اردیبهشت 92

 

تعداد اساتید به کار گرفته شده بر حسب ساعت نفر به تفکیک هر نیرو در اردیبهشت 92 برابر نمودار ذیل می‌باشد.

 

 

 

 

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده