شروع دوره های آموزشی هیئت معارف جنگ در مراکز آموزشی
دوره ی هجدهم آموزش معارف جنگ از تاریخ 15/02/92 در مرکز آموزشهای هوائی شهید خضرائی آغاز شد و تا تاریخ 21/02/92 ادامه دارد. همچنین دورهیبیست وهفتم آموزش معارف جنگ از تاریخ 11/02/1392 در مرکز آموزشی شهید انشایی (02) نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا آغاز شده است و تا تاریخ 18/02/92 با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی خاتمه می یابد.

طی این دوره ی 5 روزه، پیشکسوتان عرصه ی دفاع مقدّس به تشریح و تحلیل وقایع آن دوران می پردازند و دانشجویان را با دوران هشت سال حماسه های کم نظیر رزمندگان ایران اسلامی و نقش نیروهای سه گانه ی ارتش ج.ا.ا در این حماسه ها آشنا می کنند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده