فراخوان مقاله
شرایط پذیرش مقالات وجذب امتیازات : 1-خطبه های مکتوب ودستور العمل های عرفانی امام سجاد (ع) 2-جایگاه صحیفه سجادیه امام سجاد (ع)در شکل گیری مکتب عرفانی اسلامی

موضوع مقالات:

1-خطبه های مکتوب ودستور العمل های عرفانی امام سجاد (ع)

2-جایگاه صحیفه سجادیه امام سجاد (ع)در شکل گیری مکتب عرفانی اسلامی

3-عرفانهای کاذب وتصوف از دیدگاه امام سجاد (ع)

4-سیره اخلاقی وتربیتی امام سجاد(ع)

5-جایگاه عرفانی امام سجاد (ع)

6-سایر موضوعات مرتبط با امام سجاد (ع)

شرایط علمی:

تحصیلات حوزوی ودانشگاهی ؛جامعه فرهنگیان ؛اساتید حوزه ودانشگاه

شرایط نوشتاری:

1-از منابع علمی استفاده شود

2-مقالات باید کاربردی باشد

3-مقالات باید دارای کیفیت جمع آوری ونظریه پردازی باشند

4-ویراستاری وهنر ادبی رعایت شود

5-استفاده از شیوه های نوین پردازش

6-حداقل صفحات مقاله 15وحداکثر25 صفحه با قلم میترا وفونت 12باشد.

7-مقالات به هیچ عنوان قابل برگشت نخواهد بود .

8-درج آدرس پستی نویسنده وشماره تماس به طور دقیق الزامی می باشد.

جوایز ویژه:

4مقاله برتر :کمک هزینه عمره مفرده

3مقاله برگزیده:کمک هزینه عتبات وعالیات

3مقاله منتخب:کمک هزینه مشهد مقدس

به کلیه ارائه دهندگان مقالات نیز هدایای نفیسی اهدا خواهد شد.

مهلت ارسال مقالات حداکثر تا 15آذرماه

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده