پنج سناریوی آمریکا برای منطقه
فروش تسلیحات به کشورهای عربی عامل سردی نگاه مردم این کشورها به دولتهایشان خواهد بود. آنچه که همان ابتدا به ذهن خطور میکند این است که وجود ناامنی در کشورهای تسلیح شده، منافع آمریکا را تامین می کند، چرا که به حضور این کشور به عنوان «کارگزار ایجاد نظم» در نظام توزیع قدرت بینالملل، مشروعیت میدهد.

گروه بین‌الملل برهان/ رضا رحمتی؛ «قرار است هواپیماهای جنگی «اف 15» با ارزش 30 میلیارد دلار، به عربستان سعودی فروخته شود»، «عربستان صاحب 84 فروند هواپیمای جدید و 70 فروند جت خواهد شد.»، «حدود یک‌سال پیش کنگره‌ی آمریکا قرارداد 10 ساله به ارزش 60 میلیارد دلار با عربستان سعودی را تأیید کرد که این قرارداد شامل فروش هواپیمای «اف 15»، بالگرد، موشک‌های مختلف، بمب، رادارهای هشدار دهنده و دستگاه‌های ویژه‌ی دیدار شب هستند»، قرار است عراق از آمریکا جنگنده‌های «اف 16»، تانک کلاه‌های ایمنی و خودروهای ویژه‌ی جاده‌های صعب‌العبور دریافت کند»، «قرارداد 3.5 میلیارد دلاری بین آمریکا و امارات متحده‌ی عربی برای فرستادن تسلیحات انعقاد خواهد شد» و …


تمام خبرهایی که گفته شد، عناوین رخدادهایی بوده و خواهد بود که در آن صحبت از تسلیح و فروش سلاح به خاورمیانه می‌کند که سوای از تناقضی که در سیاست‌های اعلامی ایالات متحده و مدل اعمالی آن کشور دارد، مورد توجه قرار گرفته است. سیاست اعلامی که بر دموکراسی‌خواهی، مدنیت‌گرایی و … بنا شده و مدل اعمالی که با بهره‌گیری از تمام ابزارهای سخت و استفاده از قدرت نظامی برای پیشبرد منافع ملی و ایجاد حوزه‌های نفوذ مورد پی‌گیری قرار گرفته است و همین، نگارنده را بر آن داشت تا به هدف غایی و رسالت دستگاه دیپلماسی ایالات متحده برای تسلیح خاورمیانه در قالب طرح و رد سناریوهای این کشور بپردازد و طی 5 مورد سناریوهای مطرح شده را مورد بررسی و تدقیق قرار دهد.

 

 

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده