شهید خلعتبری

شهید خلعتبری

برای مشاهده ویدئو به ادامه مطلب توجه کنید

فرمانده تکاور-13

فرمانده تکاور-13

با ادامه جنگ حملات ما نیز به عقبه دشمن مرتب ادامه داشت که دشمن ناگریز شد یک گردان تانک و...

سرباختگان شهید ارتش-9

سرباختگان شهید ارتش-9

شهید علی‌اکبر ارشدی خزاقی ولادت: 21 / 3 / ۱۳29 شهادت: 19/6/1359 شهید علی‌اکبر ارشدی خزاقی، فرزند حسین در تاریخ...

شهدای فاوا-18

شهدای فاوا-18

شهید محمد بیک¬ویردی ولادت: 101/05/1337 شهادت: 07/09/1359 شهید محمد بیک ویردی، فرزند غضنفر در سال ۱۳۳۷ در شهر تهران قدم...

ردای فتح-58

ردای فتح-58

جنگ در مناطق استان ایلام ارتفاعات منطقه میمک ارتش بعثیون در 19 شهریور 1359، یعنی 13 روز قبل از آغاز...

اسکورت-51

اسکورت-51

افسر عملیات، در مورد نحوه حرکت و وضعیت مسیر گزارش میدهد. - از بندرعباس، په «ناو گروه» از منطقه‌ی یکم،...

ارتش در آینه رسانه ها

ارتش در آینه رسانه ها

امیر دریادار همتی یکی از شهدای نیروی دریایی ارتش در دفاع مقدس است. به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی گروه سیاسی...

بار ریزی دقیق سی130

بار ریزی دقیق سی130

برای دیدن ویدیو به ادامه مطلب مراجعه کنید

فرمانده تکاور-2

فرمانده تکاور-2

فصل اول- دوران کودکی تا ورود به دانشکده افسری دوران کودکی و نوجوانی 24 مردادماه سال 1319 در خیابان منوچهری...

شهدای فاوا-7

شهدای فاوا-7

شهید اردشیر اقبال­زاده ولادت: 47/7/1 شهادت: 66/7/16 شهید اردشیر اقبال­زاده در تاریخ 47/7/1 در روستای مال امیری سفلی از توابع...

روزنمای شهدای ارتش -204

روزنمای شهدای ارتش -204

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -203

روزنمای شهدای ارتش -203

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردای فتح-47

ردای فتح-47

ز- کسب موقعیت ژاندارمیخلیجفارس عراق در خلیجفارس 5/18 کیلومتر (6/0 درصد) دارای مرز آبی است. که نسبت به سایرکشورهای حاشیه...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-48

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-48

مسئله 45: پدافند منطقهای تعاریف: فرهنگ واژه نظامی: پدافند منطقهای: پدافندی که در آن سعی میشود، زمین مشخصی کنترل و...

روزنمای شهدای ارتش -202

روزنمای شهدای ارتش -202

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اسکورت-40

اسکورت-40

- عوض این حرفا به کاپیتان بگو سرعت ۱۲ گره دریایی، سبقت ممنوع. - اونو که حتماً میگم. به لنگرگاه...

تقویم شهدای ارتش – 88

تقویم شهدای ارتش – 88

شهید روز، احمد ایلخانی مقدم امروز 12 اسفندماه سالروز ولادت 98 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی...

صاعقه ها میدرخشند

صاعقه ها میدرخشند

برای دیدن ویدیو به ادامه مطلب مراجعه کنید

فرمانده تکاور-1

فرمانده تکاور-1

مقدمه در آذر 1394 برابر اوامر امیر سرتیپ سیدحسام هاشمی متن مصاحبه امیر سرتیپ علی ظهوری فرمانده قرارگاه عملیاتی شمال...

شهدای فاوا-6

شهدای فاوا-6

شهید فرزین آقاجعفری ولادت: 38/2/10 شهادت: 67/1/29 شهید فرزین آقا جعفری، فرزند تیمور در تاریخ 38/2/10 در شهر تهران دیده...