هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی از بخش های مختلفی تشکیل یافته است و هر کدام از این بخش ها با انجام وظایف محوله تلاش می نمایند تا در جهت ثبت و ضبط تاریخ پر افتخار دوران دفاع مقدس نقش خود را به بهترین وجه ایفا کنند. یکی از بخش های بسیار فعال و حائز اهمیت در هیئت معارف جنگ بخش مرکز اسناد و کتابخانه می باشد. در ادامه شما را با فعالیت های انجام گرفته در این مرکز آشنا می نماییم. ضمناً از همه علاقه مندان و پژوهشگران حوزه دفاع مقدس دعوت می شود تا از این مرکز بازدید به عمل آورده و از اسناد و مدارک ارزشمند موجود در آن بهره برداری نمایند.

 

 

 

مرکز اسناد و کتابخانه

الف) مرکز اسناد

1- پس از تشکیل هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازیتا کنون تعداد 722 سند برابر لیست بپیوست جمع آوری گردیده

2- تاکنون تعداد 179 سند اسکن و بصورت DVD درآمده و در هارد ذخیره شده است.

3- تعداد 22 جلد شناسنامه عملیاتی یگانهای نزاجا بصورتDVD   درآمده و در هارد ذخیره شده است.

4- تعداد 3 حلقهDVD آمار ایثارگران نزاجا ، نهاجا و نداجا موجود و در هارد ذخیره گردیده.

5- تعداد 13 حلقهDVD اسامی شهدای نزاجا جمع آوری و در هارد ذخیره گردیده.

6- تعداد 248 حلقهDVD  از برداشت میدانی موجود و در هارد ذخیره گردیده.

7- تعداد 207 حلقهDVD از کلاس دانشگاه های افسری امام علی نزاجا و 155 حلقه از دانشگاه شهید ستاری نهاجا و 159 حلقه از دانشگاه امام خمینی نداجا و 71 حلقه از دانشگاه فارابی و 13 حلقه از دبیرسیتان رضائیان جمع آوری گردیده است.

9- 120 حلقهDVD از فعالیت تیم بهداری جمع آوری گردیده است.

10- تعداد 82 حلقهDVD از جلسات تشکیل شده و جمع آوری گردیده است.

11- تعداد 30 حلقه اسلاید آموزشی کلاس های شهید صیاد شیرازی بهDVDتبدیل و در هارد نگهداری میشود.

12- تعداد 120 حلقهDVD از روز نامه ها و مجلات موجود آماده و در هارد نگه داری میشود.

13- کلاس آموزش در مراکز آموزشی 108 حلقهDVDجمع آوری شده است.

14- تعداد 109 حلقهDVD از سخنرانی های مختلف شهید صیاد جمع آوری گردیده است.

15- تعداد67 حلقهDVD  از سخنرانی های امیر آراسته جمع آوری و در هارد ذخیره شده است.

16- تعداد 30 حلقهDVD از سخمرانی های هاشمی جمع آوری و در هارد ذخیره شده است.

17- سخنرانی های مختلف و متفرقه و مصاحبه ها 896 حلقهDVD جمع آوری گردیده است.

18- تعداد 46 آلبوم عکس از برداشتهای میدانی اردوگاهها و کلاسهای آموزشی جمع آوری و موجود است.

 

 

 

 

ب) کتابخانه

1- کتابهای آرشیو شده تاکنون 3006 جلد میباشد که هم اکنون روز شماره عملیاتی یگانهای آجا میباشد.

2- تعداد 69 جلد مجلات و روزنامه ها و فصل نامه ها جمع آوری گردیده.

 

 

 

فایل های پیوست:

1- آمار اسناد عملیات های مختلف تا تاریخ 99/4/18

2- آمار کتاب های آرشیو شده تا 25/6/99

3- مرکز اسناد-بخش سمعی و بصری

4- لیست مجلات، هفته نامه ها، فصلنامه ها و بریده جراید

 


 

آخرین مطالب کتابخانه و مرکز اسناد

به مناسبت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران(انتشار مجدد)

افسانه نزاجا نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا ایران که حضرت امام خمینی ره در آخرین پیام خود در سال 1368 در...

29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و یاد آور حماسه آفرینی های نیروی زمینی ارتش(انتشار مجدد)

راهبرد نظامی وقدرت رزمى ارتش دردفاع همه جانبه از نظام اسلامی ایران - سرتیپ2 اردشیر فائضی این مقاله در پی...

پیام امام خمینی ره به مناسبت روز ارتش (29 فروردین 1361) – انتشار مجدد

گرچه روز ارتش در جمهورى اسلامى از روز مردم جدا نیست، بحمدالله تعالى ارتش آنچنان مردمى است و در خدمت...

معرفی کتاب

کتاب «دریاسالار» ازجمله کتابهایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور طبع آراسته شده...

معرفی کتاب

کتاب «یاد ایام» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور...

معرفی کتاب

کتاب «بازخوانی جنگ تحمیلی» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به...