ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهارم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-235 بخش اول: افتخارآفرینی

      44-احراز موقعیت برجسته:

من به­عنوان کسی که با زیبایی­های ارتش آشنا است و از نقاط ضعف هم غافل نیست، باید بگوییم ارتش جمهوری اسلامی ایران موقعیت برجسته­ای را احراز کرده و این نظر منصفانه است که ارتش تلاش بسیار دارد و وظیفه بزرگی را بر دوش گرفته است و آن وظیفه علاوه بر توانایی­های علمی و فنی توأم با شوق و عشق و ایمان به کشور و انقلاب است.

همان­گونه که در سال گذشته ارتش توانست حیات توانایی و ایمان راسخ خود را در جبهه­های نبرد نشان دهد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده