ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهارم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-230 بخش اول: افتخارآفرینی

       38-محو نشدن خاطره فرمانده عزیز و شهید دانشکده افسری «تیمسار سرتیپ سید موسی نامجو»:

دانشکده افسری، این مزرعه فرماندهان فداکار، در سال­ اخیر شرف شهادت را هم برای خود تدارک دید و تعدادی از هم‌رزمان شما در جبهه­ها شهید شدند. هنوز خاطره فرمانده عزیز و شهید شما «تیمسار سرتیپ سید موسی نامجو» از خاطره­ها محو نشده است و من به شما بازماندگان همه خانواده­های شهدا مژده می­دهم که یا این شهیدان همراه جریان مداوم دانشکده افسری در خاطره این ملت باقی خواهد ماند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده