ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-228 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال

     36-خنثی کردن توطئه همه قدرت­های استکباری:

نسل جوان دوران دفاع مقدس توانست با فداکاری، با هوشمندی، بااراده و عزم راسخ، کشور را از دست دشمن نجات دهد.

در همین دشت عباس، در همین دشت وسیع، در این منطقه طولانی، باجان خودشان آمدند توی میدان، با عزم راسخ خودشان دشمن را مغلوب کردند، منکوب کردند، ذلیل کردند و توطئه­ای را که همه قدرت­های استکباری شریک بودند و سهیم بودند و دخیل بودند در اجرای آن، خنثی کردند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده