ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-227 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال

       35-موقعیت، توان و اراده خود را در میدان عمل نشان دادن:

نقش نیروهای مسلح در دوران حیات پرفرازونشیب نظام جمهوری اسلامی، یک نقش افتخارآفرین است. نیروهای مسلح ما پیش از آنکه به زبان، موقعیت خود و توان خود و اراده خود را بیان کنند، آن را در میدان عمل نشان دادند. خداوند این­طور اراده کرد که در سالیان اول نظام جمهوری اسلامی، در هنگامی که دشمنان کشور را خالی از دست­ها و بازوهای مسلح آن می­پنداشتند، آنچنان دفاع مقتدرانه­ای از خود در مقابل تهاجم همه­جانبه دشمنان نشان بدهد که خود این، میدان عمل سازنده و پروراننده جسم­ها و جان­ها و دل­های آماده و مستعد جوانان این مرزوبوم باشد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده