ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-222 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال

     1- شناخته شدن به­عنوان نیروهای مؤمن، کارآمد و لایق:

در دوران جنگ تحمیلی، یگان­های ک امروز نمونه­های از آنها در این میدان حضور دارند، فداکار­ی­های باارزشی از خود بروز دادند و به­عنوان نیروهای مؤمن، کارآمد و لایق شناخته شدند.

30-توانایی­های علمی- نظامی و تجارب ارزشمند:

یقینا نمی­توان آنچه را که نیروهای مسلح در میدان نبرد از روی ایمان و اخلاص انجام می­دهند، با هیچ بیانی توصیف کرد. چنان صحنه­هایی را آمیزه­ای از شور، ایمان، اخلاص، توانایی­های علمی- نظامی و تجارب ارزشمند می­توان به وجود آورد و اینها چیزی نیست که بتوان بابیان معمولی ترسیم و توصیفشان کرد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده