ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-219 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال

     1- کارآمدی لشکر21 در جبهه دزفول:

در مورد «لشکر21 حمزه» و کسانی که در آن لشکر مشغول خدمت به نظام جمهوری اسلامی هستند، باید بگویم: این لشکر، از اول جنگ، جزو لشکرهای خوب ما بود. من در جبهه، این لشکر را دیدم. در جبهه دزفول و کنار پل نادری، همین لشکر بود که به غرب پل نادری رفت و به­تدریج، آن سرپل را توسعه داد. بنده در آن حال، از این لشکر بازدید کردم. هم سرپلشان را دیده بودم و هم مدتی را در خود لشکر گذرانده بودم و می­دانم که لشکر فعال و کارآمدی است و خدماتی هم داشته است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده