ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-207 بخش پنجم: استحکام سازمانی

     15- به عهده داشتن سخت‌ترین کارها و خطرناک­ترین میدان­های دفاع از انقلاب:

اینجا آینده ارتش جمهوری اسلامی ایران رقم‌زده می­شود. سعی کنید یکی از سنگین‌ترین بارها، یعنی انقلاب را برای کشور حفظ کنید. خدا را شکر می­کنیم که تسلط امرای فاسد رژیم پهلوی نتوانست طینت‌های پاک و فطرت‌های مسلمان ارتش ما را طوری که می­خواستند دگرگون کند. اینهمه آمریکایی­ها و غربی­ها و دستگاه‌های وابسته به رژیم پهلوی سرمایه‌گذاری کردند تا ارتش را به­کلی از فرهنگ و اعتقادات مردم جدا کنند، اما نتوانستند. امروز ارتش در خطرناک­ترین میدان­های دفاع از این انقلاب قرارگرفته است و سخت­ترین کارها را به عهده دارد و البته پاداش این فداکاری­ها را از مردم و خدای بزرگ خواهد گرفت. ما به شما افتخار می­کنیم.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده