ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-205 بخش پنجم: استحکام سازمانی

13 – قدرت افزودن به توانایی­های دریایی در آینده:

در مانور امروز، یگان‌­های دریایی و هوایی عملیات گوناگونی را به نمایش گذاشتند که بسیار خوب بود و تصور من این است که ما این قدرت را داریم که در آینده نیز به توانایی­‌های خود در دریا بیفزاییم. حمله تجهیزاتی به این عظمت، کار آسانی نیست و بعید است که خلبانان عراقی چنین جرات و گستاخی­‌ای را داشته باشند. البته کسی که بیاید، آمدنش در اختیار اوست، اما بعید است که بتواند برگردد.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده