ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-203 بخش پنجم: استحکام سازمانی 11- تشکیل کارآمد ترین مومنترین نیروهای انسانی ارتش دنیا:

سلاح انسان بی‌ایمان نمی‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت میدان جنگ باشد. شما انسان دارید، آن‌هم انسان‌های باایمان. ارتش جمهوری اسلامی ایران، نوک‌تیز و برنده پیکانی است که بدنه آن را همه ملتش تشکیل می‌دهند. ارتش ما و نیروی رزمنده ما کلا اعم از ارتش و سپاه انقلاب اسلامی و رزمندگان، ژاندارمری و شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی که مجموعا کارآمدترین و مؤمن‌ترین نیروی انسانی ارتش دنیا را تشکیل می‌دهند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده