روزنمای شهدای ارتش-4
مظلومیت ارتش در سال­ اول جنگ به روایت آمار شهدا
  1. همان‌گونه که آمار جدول زیر نشان می­دهد؛ تعداد 916 نفر از کارکنان پایور ارتش در سال 1359 به شهادت رسیده­اند در حالی که تعداد شهدای وظیفه 1710 نفر است؛ یعنی 86/1 برابر تعداد شهدای پایور.
  2. در سال 1360 تعداد شهدای کارکنان پایور 756 نفر و شهدای وظیفه 3469 نفر است یعنی 58/4 برابر شهدای پایور. در این سال علاوه برعملیات های آفندی محدود، عملیات بزرگ ثامن الائمه برای شکست حصر آبادان انجام‌گرفته است و بالطبع در عملیات گفته‌شده تعداد شهدا افزایش میابد.
  3. در سال 1361 تعداد شهدای کارکنان پایور نیروی زمینی ارتش 948 نفر و شهدای کارکنان وظیفه 5485 یعنی 78/5 برابر شهدای کارکنان پایور است. در سال 1361 عملیات های آفندی بزرگ فتح­المبین، بیت‌المقدس، رمضان، مسلم ابن عقیل و محرم به اجرا درآمده است. همان‌گونه که مشاهده می­شود کمترین نسبت شهدای وظیفه به پایور (86/1) با تعداد 916 نفرشهید پایور مربوط به سال 1359 می­باشد و این در حالی است که جنگ در ابتدای نیمه دوم این سال آغازشده است. (شش ماه)

آمار فوق بیانگر این است که کارکنان پایور ارتش با توجه به مشکلات موجود در ارتش و بویژه کمبود کارکنان وظیفه بیشترین مجاهدت و جانفشانی را در سال اول جنگ داشته اند.

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده