ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-201 بخش پنجم: استحکام سازمانی

9 – بکار آمدن همه اندوخته‌های ذهنی در عمل و تصحیح آن:

باید همه نیروها را درراه انقلاب بسیج کرد. ارتش بزرگ ایران، قبل از انقلاب کارایی نداشت، زیرا در دانشکده و کتاب‌ها مسائل را آموخته بودند ولی در عمل هرگز کاری نکرده بودند. بعد از انقلاب دریای عظیم و متلاطم جنگ پیش آمد و همه آن اندوخته‌های ذهنی در عمل هم به کارآمد و هم تصحیح شد و هم به چند برابر خود رسید و تکمیل شد و افراد را از بهترین‌ها در این نیرو قرارداد و مطمئنا در آینده نظامیان دانا و دانش‌طلب دنیا به این عملیاتی که شما در طول جنگ انجام داده‌اید استناد خواهد کرد.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده