ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-200 بخش پنجم: استحکام سازمانی

8 – استفاده از تجربیات خود در میدان نبرد:

در کنار این مرکز آموزش، دانشکده عظیم جنگ در مرزهای ما برپاست و امروز نظامیان ما مطمئن هستند که با استفاده از تجربیات خودشان در میدان نبرد و از رزمندگی­شان، کتاب­هایی تدوین می­کنند و آموزش خواهان و دانشجویان ارائه خواهند داد و این برای ما تحولی جدید است.

حضرت امام از همان ابتدا نظر خوش‌بینانه داشتند و امروز کار شما نظرات امام را تأیید و تأکید می­کند.

ما از آغاز گفته­ایم که با ارتشمان نخواسته­ایم هیچ کشور و دولتی را تهدید کنیم، اما اجازه هم نخواهیم داد که هیچ دولتی ما و دیگر کشورهای منطقه را تهدید کند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده