ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-197 بخش پنجم: استحکام سازمانی

4- ارتش نیروی منظم و کارآمد:

ارتش نیز یک نیروی منظم و کارآمد است که علی­رغم سرمایه‌گذاری‌های دشمن، در مسیر خدمت به انقلاب قرار گرفت و بازوی نیرومندی برای آن شد. غیر از حضور ده‌ساله در میدان جنگ، آموزش داد و پشتیبانی کرد و زمینه­های باارزشی را فراهم آورد. امروز ارتش نیروی بسیار کارآمد و مؤمن و مخلص و ذخیره­ای برای انقلاب است و در این باور هیچ شکی وجود ندارد.

           5 – دارا بودن عناصر هدایت‌کننده و اداره‌کننده در سطوح بالا:

یکی همین نیروی هوایی است. بحمدالله نیروی هوایی در طول مدت، کارهای زیادی کرده، فداکاری­های زیادی انجام داده، فرماندهان خوبی داشته و عناصر هدایت‌کننده و اداره‌کننده‌ای در سطوح بالا داشته است که بسیار مؤمن، بسیار خوب، بسیار کارآمد و مقبول همه بوده­اند و بعضی از آن­ها شهید شدند وعده‌ای هم بحمدالله هستند و این نیرو را اداره و هدایت می­کنند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده