ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-196 بخش پنجم: استحکام سازمانی

3 – انضباط و روح وفاداری عامل استحکام ارتش:

از اول انقلاب، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، با پشتوانه پولی دولت‌هایشان، با تبلیغاتشان، با رادیوهایشان، با تماس‌های مخفی و با رابط‌هایی که از گذشته داشتند، کار وسیعی را در مجموعه ارتش شروع کردند. گمان می‌کنم که اگر این کار و این وسوسه‌ها را در بین هر قشر دیگری می‌کردند، دل‌های آن‌ها را می‌لرزاند و متزلزلشان می‌کرد. علاوه بر ایمان و دیانت و اعتقاد به خدا و اسلام، که در همه ملت ما هست و در ارتش هم هست، عامل دیگری در ارتش وجود دارد، که آن را نگه داشت. آن عامل، نظم و انضباط است که به عناصر نظامی تعلیم داده می‌شود و تا اعماق جانشان نفوذ می‌کند. براثر همین انضباط، روح وفاداری در وجود آن‌ها پدید می‌آید. آن عامل، به نیروهای ارتش ما استحکامی بخشید و نگذاشت که آن‌ها در اوج وسوسه‌های خصمانه دشمن در طول این شانزده سال، جز به راه مستقیم بروند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده