ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-194 بخش پنجم: استحکام سازمانی

-منسجم شدن ارتش در جنگ:

جنگ روزبه‌روز ملت ما را متعهدتر و منسجم­تر کرد و روزبه‌روز ارتش ما را آماده­تر و منسجم­تر کرد. روزبه‌روز عناصر جدیدی را به میدان کارزار کشید و ملت ما را نسبت به انقلاب قدردان­تر کرد و نتیجه این شد که دشمن ما مجبور شد در جای خود بایستد و ضربات را تحمل کند. از آمدن به داخل خاک ما پشیمان شد. کاری که امروز شد. دیدند جمهوری اسلامی دارد به خاطر این جنگ در دنیا اعتبار تازه­ای پیدا می­کند. دیدند برخلافتبلیغی که داشتند می­کردند برای اینکه بین نیروهای ملت جدایی بندازند، بین ارتش و سپاه پاسدار جدایی بندازند، بین قوای رزمنده یأس و ناامیدی تولید کنند، برخلاف همه اینها و برعکس نظر آنها همه‌چیز به‌طرف بهتر شدن و سروسامان بیشتر یافتن پیش می­رود.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده