ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-192 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری

    1-تلاش فداکارانه برای تثبیت آرمان­های اسلام ناب محمدی:

بنده نیروی هوایی را که نیروی امتحان داده­ای است صادقانه دوست دارم. خلبان­های نیرو در طول جنگ، یکی از بهترین آزمایش­ها را دادند و بعد از جنگ هم از آزمایش­ها سربلند بیرون آمدند. فداکاری مفهومی است که تا وقتی در میدان عمل پیش نیامده است، هرکسی آن را بر زبان می­آورد و مشت­ها را گره و رگ­های گردن را پر می­کند. اما فاصله این زمان و این لحظه با لحظه تحقق فداکاری، یک‌فاصله ژرف است.

در نیروی هوایی هم، این­گونه است. در کل ارتش هم، چنین است. این ارتش و بخش زیبا و درخشان آن، نیروی هوایی، جهتی دارد. جهت چیست؟ تلاش فداکارانه برای تثبیت آرمان­های اسلام ناب محمدی. این است که ارتش و نیروی هوایی را برجسته کرده و در دل­ها جا داده است.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده