ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-191 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری

19 -آمادگی برای اقدام در جهت مصالح این ملت و این کشور (شهید بابایی):

شاید اگر ما از راه پرورش یافتن عناصر برجسته هم بخواهیم قضاوت کنیم، نیروی هوایی یکی از آن دستگاه­های نمونه ماست. چهره شهید بابایی را این نیرو به ملت ایران داد. بحمدالله چهره­های شبیه بابایی در میان این نیرو هستند و کم هم نیستند؛ کسانی که دانش و تسلط فن را، با اخلاص و عشق بی‌نهایت به اسلام و هدف­های اسلامی و آمادگی برای اقدام در جهت مصالح این ملت و این کشور همراه کردند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده