گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش توپخانه اصفهان
به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت، تدبیر، علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/02/99 در مرکز آموزش اصفهان در مقاطع تحصیلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد، دکترا) به مدت 14 ساعت و به استعداد 69 نفر در مرکز آموزش اصفهان برگزار نمود.

این دوره با بکارگیری تعداد 7 نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ، پیشکسوتان، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 14 نفر ساعت از تاریخ 27/02/99 تا 28/02/99 به مدت 2 روز اجرا شد.

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده