ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-189 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری

17 -ده سال جنگ برای کشور و ملت خود :

شما ارتشی هستید که ده سال برای کشور و ملت خود جنگیده­اید. کمتر ارتشی در دنیا این­گونه است. خیلی از ارتش­های دنیا، در متن بحران­ها قرار نگرفته­‌اند و یا لااقل شرایط دشوار نداشته­‌اند و امتحانی این‌چنین به مردمشان نداده‌­اند. شما باوجود شرایط دشوار، ده سال جنگیدید. جنگ تحمیلی، هشت سال طول کشید؛ اما شما با دشمن ده سال جنگیدید؛ زیرا قبل از شروع جنگ تحمیلی، ارتش در جبهه‌­ها بود.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده