آموزش معارف جنگ در مزکز آموزش نزاجا سیرجان
در راستای انتقال تجربیات و فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسلهای جوان و آینده سازان ایران اسلامی با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران میباشد، هیئت معارف جنگ (شهید سپهبد علی صیاد شیرازی) در مرکز آموزش نداجا سیرجان، این آموزشها را برای 649 نفر (مشمولین عادی) از جوانان و سربازان وظیفه اعزامیان 1399/02/03 برگزار نمود.

این دوره در تاریخ 1399/02/14 به مدت 1 روز توسط پیشکسوتان و فرماندهان دوران دفاع مقدس برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده