ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-188 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری

   1-ارتشی صد درصد منطبق با آرمان­های اسلام :

ما در همه زمینه­ها پیشرفت داشته­ایم و افتخار بزرگ ملت این است که ارتشی صد درصد منطبق با آرمان­های اسلام و کشور و فرماندهی نظیر امام است دارد و ما هیچ نیرویی را در دنیا سراغ نداریم که این‌قدر خلوص و پارسایی داشته باشد. پس قدر این موفقیت­های بسیار ارزنده را باید دانست.

در کنار ارتش جمهوری اسلامی، نهال تنومند سپاه پاسداران سر برآورده است که این دو، ثمره یک شجره طیبه است. ارتش و سپاه باهم برادرند. دشمن تلاش کرد این دونیرو را در مقابل یکدیگر قرار دهد، ولی موفق نشد و نخواهد شد.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده