ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-186 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری

14 -صادقانه و مخلصانه و فداکارانه در خدمت این انقلاب بودن :

اما نیروهای نظامی هم با این صراحت و این قاطعیت در خدمت مردم قرار گرفتند و ما خدا را شکر می­کنیم که نیروی هوایی و همه ارتش جمهوری اسلامی ایران امتحان خوبی به مردم دادند.

جنگ تجربه بزرگی بود. آزمایش عظیمی بود و بحمدالله والمنه نیروهای رزمنده ما و نظامیان ما در این جنگ نشان دادند که صادقانه و مخلصانه و فداکارانه در خدمت این انقلاب هستند و هرچه می­گذرد و هرروزی که ما جلوتر می­رویم این نسل­های جدید، این قشرهای جدید که با آب‌وهوای انقلاب بیشتر آمیخته‌شده‌اند، خو گرفته­اند، تربیت‌شده‌اند بیشتر و وفادارتر و راسخ‌تر در خدمت انقلاب قرار می­گیرند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده