ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-183 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری

11- انجام فداکاری­های زیاد:

یکی همین نیروی هوایی. بحمدالله نیروی هوایی در طول این مدت، کارهای زیادی کرده، فداکاری­های زیادی انجام داده، فرماندهان خوبی داشته و عناصر هدایت‌کننده و اداره‌کننده‌ای در سطوح بالا داشته است که بسیار مؤمن، بسیار خوب، بسیار کارآمد و مقبول همه بوده­اند و بعضی از آنها شهید شدند و عده­ای هم بحمدالله هستند و این نیرو را اداره و هدایت می­کنند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده