عبور از سيروان (97)
عکسها (3)

رزمندگان گروهان يكم گردان 139  – منطقه عملياتي پاوه  – نوسود

سال 1360

 

 

استوار موسي حيدري (نفر سمت چپ) و يك رزمنده از گردان 139

منطقه عملياتي غرب؛ سال 1358

 

 

رزمندگان گروهان يكم گردان 139 در يك سنگر دفاعي؛ منطقه پاوه – نوسود

 

 

لطيف مؤمني (نفر سمت راست) و كاكامراد محمدي (نفر سمت چپ)

از رزمندگان گردان 139 منطقه عملياتي غرب

 

 

سرتيپ2 علي بسطامي (نفر سمت چپ)؛ منطقه عملياتي جنوب، تابستان 1376

 

 

از راست: سرهنگ متقي، سرتيپ2 بسطامي، … ؛ منطقه عملياتي جنوب، تابستان1376

 

 

جمعي از رزمندگان تيپ1 لشكر30 گرگان؛ منطقه عملياتي جنوب، تابستان 76

 

 

جمعي از رزمندگان تيپ1 لشكر30 گرگان؛ منطقه عملياتي جنوب، تابستان 76

 

 

 

منبع: عبور از سیروان، سرتيپ2 ستاد علي عبدي بسطامي ، ۱۳۹۱، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده