ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-177 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری

    1- صادقانه  و مخلصانه و فداکارانه در خدمت این انقلاب:

جنگ تجربه بزرگی بود. آزمایش عظیمی بود و بحمدالله و المنه نیروهای رزمنده ما و نظامیان ما در این جنگ نشان دادند که صادقانه و مخلصانه و فداکارانهدر خدمت این انقلاب هستند و هرچه می­گذرد و هرروز که ما جلوتر می­رویم این نسل­های جدید، این قشرهای جدید که با آب‌وهوای انقلاب بیشتر آمیخته‌شده‌اند، تربیت‌شده‌اند بیشتر و وفادارتر و راسخ‌تر در خدمت انقلاب قرار می­گیرند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده