ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-175 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری

    1- سالم و قابل‌اطمینان :

امروز ما به بهره کاری نیاز بسیار داریم. ملت، همه ما را در آغوش خود با نعمات الهی­ای که به ملت داده‌شده، پرورانده، و امروز روزی است که این ملت احتیاج دارد تا پاسخ نیکی­های آنها را بدهیم و در غیر این صورت ما فرصت حساس را ازدست‌داده‌ایم و به وظیفه انسانی که به عهده ماست، پشت کرده­ایم. بدنه ارتش بسیار خوب، سالم و قابل‌اطمینان است و مسئولان ارتش هم امروز مسئولان سالم و حتی افتخار انگیز می­باشند. از اوایل انقلاب تاکنون، هیچ­گاه مجموعه مسئولان ما به‌خوبی و رضایت­بخشی امروز نبوده­اند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده