عمليات پدافندي لولان 1365/02/03 (انتشار مجدد)
بعد از انجام عمليات قادر وضعيت دشمن در منطقه شمال غرب چندان مناسب نبود لذا احتمال انجام يك حمله توسط نيروهاي عراقي وجود داشت كه به منظور تصرف مناطق از دست داده در عمليات قادر و جلوگيري از ادامه عمليات توسط نيروهاي ايراني و دست يابي به مناطق و ارتفاعات مناسب پدافندي و نهايتاً به دست گرفتن ابتكار عمل در منطقه و بالا بردن روحيه نفرات خود كه در عمليات قادر متحمل تلفات و ضايعات سنگين شده بودند.

عملياتي را طرح ريزي و اجراء نمايند. محدود بودن يگان هاي خودي در منطقه لولان و كلاشين و تمركز و تقويت نيروهاي عراقي موجب گرديد كه فرماندهان عراقي با بكارگيري عشاير محلي و يگان هاي كماندويي و كوهستاني خود بتوانند به موفقيت هاي نسبي دست پيدا كنند. اين عمليات كه با حمله عراقي ها در نيمه شب سوم ارديبهشت ماه 1365 آغاز شد بعد از سه روز نبرد سنگين پايان يافت. سه روز قبل از اين عمليات سر لشگر ابراهيم ثابت از فرماندهان شجاع نيروي زميني ارتش به شهادت مي رسيد.

نتيجه :
–    قسمتي از مواضع كه در عمليات قادر به تصرف ايران درآمده بود در اجراي چندين مرحله عمليات بسيار سنگين مجدداً توسط عراق در اين حمله كشته و زخمي شدند.

منبع : کتاب اطلس نبردهای ماندگار

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی

سازمان ایثارگران ارتش

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده