دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (41)
شرکت لشکر88 زرهی در عملیات آفندی کربلا6 (نصرت) در منطقه عمومی نفتشهر و سومار 1. وضعیت: به منظور پشتیبانی کربلا5 در جنوب، که در 19 دی1365 توسط یگانهای سپاه پاسداران اجرا میشد، به جهت جلوگیری از اعزام نیرو توسط متجاوز از غرب به جنوب، عملیات کربلا6 توسط یگانهای نیروی زمینی در غرب (نفتشهر و سومار) در شرایطی آغاز گردید که:

الف) به دلیل پشتیبانی از عملیات جنوب، تبلیغات جنگ از قبل مؤید اجرای عملیات نیروی زمینی ارتش در غرب بود.

ب) فعالیت جاده‌سازی و ساختمان قرارگاه غرب از ماه‌ها قبل در منطقه آغاز شده بود.

ج) یگان‌های مانوری قبلاً در مواضع تک مستقر شدند که پس از شکست عملیات کربلا4 در جنوب، به مناطق پراکندگی مراجعت و مجدداً به مواضع تک عزیمت می‌نماید.

د) تعداد زیادی از پرسنل که بیش از سه ماه در منطقه توقف داشتند، به مرخصی اعزام می‌شوند.

هـ) چند نفر از پرسنل دسته‌های شناسایی به هنگام باز نمودن معابر توسط دشمن اسیر شدند، که این امر باعث تعویق عملیات و فرصت کافی دشمن برای تحکیم و ترمیم مواضع خود گردید.

و) هرگونه شرایط غافلگیری از بین رفته و دشمن آمادگی کامل و 100% را در مقابل تک نیروهای خودی دارد.

2. شروع عملیات: ساعت2200 مورخ 1365/10/23. پایان عملیات 1365/11/13. مدت 21 روز.

3. قرارگاه هدایت‌کننده عملیات: قرارگاه عملیاتی غرب.

4. منطقه عملیات: منطقه عمومی نفت‌شهر و سومار.

5. یگان‌های خودی: لشکر21 پیاده (-)، لشکر58 ذوالفقار (احتیاط)، لشکر77 پیاده (-)، لشکر84 پیاده، لشکر81 پیاده (-) (احتیاط)، لشکر88 زرهی (-)، تیپ55 هوابرد (-) (احتیاط)

6. یگان‌های دشمن: لشکر16 زرهی، لشکر17 زرهی، لشکر22 پیاده، تیپ505، گردان808 ضدتانک، تیپ366.

7. مأموریت: قرارگاه غرب مأموریت دارد ضمن پدافند در سایر مناطق در ساعت 2200 مورخ 23/10/1365 در منطقه عمومی نفت‌شهر تک نموده، دشمن را منهدم و ارتفاعات غربی402 و سلمان کشته، نفت‌شهر و نفت‌خانه عراق را تصرف و خط تبوک را تأمین و در امتداد آن پدافند نماید و آماده می‌شود بنا به دستور، تک را تا عمق خاک عراق ادامه دهد.

8. تدبیر عملیات: قرارگاه عملیات غرب با چهار لشکر در خط به منظور رخنه در خط پدافندی اصلی دشمن تک می‌نماید. لشکر88 زرهی(-) در جنوب (چپ) لشکر84 پیاده و 77 پیاده (-) در مرکز و لشکر21 پیاده (-) در شمال (راست) تک نموده و به ترتیب خط تبوک و خط پیروزی را در منطقه تأمین می‌نماید.

تلاش اصلی در این مرحله با لشکر84 پیاده، لشکر81 زرهی (-)، لشکر58 ذوالفقار بوده و تیپ55 هوابرد (-) در احتیاط قرارگاه عملیاتی با تقدم به کار رفتن در منطقه لشکر84 پیاده.

9. نتیجه

الف) عملیاتی: 1) هدف‌های پیش‌بینی شده در طرح تأمین نگردید. 2) آزادسازی حدود 40 کیلومترمربع از خاک میهن اسلامی. 3) درگیر نمودن حدود 11 تیپ (احتیاط) به منظور پشتیبانی از عملیات کربلا5.

ب) تلفات دشمن: 1) انهدام 60% از تیپ108 پیاده، 2) انهدام 40% از تیپ606 پیاده، 3) انهدام 20% از تیپ252 پیاده و گردان کماندویی لشکر16 و گردان جیش‌الشعبی،  4) انهدام 80% از گردان یکم تیپ80 به میزان

ج) ضایعات دشمن: انهدام ده‌ها دستگاه تانک و نفربر، سرنگونی 13 فروند هواپیما و 3 فروند بالگرد.

 

عملیات آفندی کربلای6 (نصرت)

*****

عملیات پدافندی تیپ2 لشکر88 زرهی در برابر تک دشمن در منطقه سومار (ارتفاعات 402 و کهنه ریگ)

1. وضعیت: به وضعیت کلی منطقه عملیاتی سومار در 22 فروردین 1365 مراجعه (عملیات تیپ3).

2. شروع عملیات: ساعت2325 مورخ 1366/4/26. پایان عملیات 1366/4/31. مدت پدافندی فعال 5 روز.

3. قرارگاه هدایت‌کننده عملیات: قرارگاه تیپ2 لشکر88 زرهی.

4. منطقه عملیات: ارتفاع402 و جبل کهنه‌ریگ در منطقه عمومی سومار.

5. یگان‌های خودی: یگان‌های تیپ2 زرهی خاش و گردان196 مکانیزه تیپ1 زاهدان.

6. یگان‌های مشخص‌شده دشمن در منطقه: قرارگاه لشکر16 پیاده، عناصری از تیپ‌های 78، 417، 425 پیاده، دو گردان از تیپ706 پیاده، عناصری از تیپ80 مختلط، یک گردان کماندویی از سپاه2، یک گردان کماندویی از لشکر21، دو گردان زرهی تانک، هفت گردان توپخانه.

7. علت و استنباط از نیروهای دشمن: تصرف عارضه حساس و ارتفاع402 و تمامی جبل کهنه‌ریگ، بهره‌برداری سیاسی، نظامی، تبلیغاتی، بالا بردن روحیه آفندی پرسنل خویش، به دست گرفتن ابتکار عمل، وارد آوردن تلفات و ضایعات به نیروهای خودی، برهم زدن آرایشات نیروهای خودی و جلوگیری از تمرکز آنان.

8. نتیجه

الف) عملیاتی: تک دشمن با رشادت و شجاعت و شهامت و ایثارگری نیروهای پرصلابت لشکر88 زرهی دفع گردید.

ب) تلفات دشمن: کشته و زخمی شدن بیش از 4000 نفر و به اسارت درآمدن 53 نفر.

ج) ضایعات دشمن: انهدام بیش از 5 دستگاه تانک و نفربر، دو دستگاه لودر و بولدوزر و انهدام بیش از 20 سنگر دیدبانی و اجتماعی و انفرادی.

 

عملیات پدافندی تیپ2 لشکر88 زرهی در منطقه سومار (ارتفاعات کهنه‌ریگ)

 

منبع: دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان ، سرهنگ غلامحسین زرگر ، 1398، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده